Chwila jest naszą jednostką życia. Jeśli zauważymy, będziemy w niej obecni. Obraz „Momentum” ze swoją symboliczną kolorystyką życia i ruchu odsyła do chwili, która trwa i jest bogata dzięki temu co widzimi, słyszymy, odczuwamy w naszym ciele. Jest bogata także w przestrzeni naszych myśli, które chciałyby zrozumieć. Figury geometryczne na tym obrazie są jedynie próbą    […]